Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Stichting Franse Kamer van Koophandel (CCI France Pays-Bas) 
Hogehilweg 16 
NL-1101 CD Amsterdam 
T: +31 (0)20 562 82 00 
F: +31 (0)20 562 82 22 
M: cfci(@)cfci.nl

Vertegenwoordigd door Sylvie Craenen, algemeen Directeur.

De Stichting Franse Kamer van Koophandel verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en respecteren uw privacy. Hieronder beschrijven wij in het kort wat wij  met uw persoonsgegevens doen.

Voor alle vragen en verzoeken over uw persoonsgegevens kunt u via e-mail contact met ons opnemen: privacy(@)cfci.nl.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Gegevens die u zelf aan ons hebt doorgegeven:

De Franse Kamer van Koophandel vraagt u om persoonsgegevens in de onderstaande gevallen:

 • U bent lid van de Franse Kamer van Koophandel: wij verwerken uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om met u te communiceren;
 • U neemt deel aan één van onze evenementen: wij verwerken uw naam en e-mailadres om met u te kunnen communiceren;
 • U bent klant van de Franse Kamer van Koophandel: wij verwerken uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om onze dienstverlening te kunnen aanbieden;
 • U bent abonnee op onze nieuwsbrief: wij verwerken uw naam en e-mailadres om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen;
 • Daarnaast verwerken wij naam en adresgegevens, telefoon en e-mailadres van leads, prospects en relaties om met u te kunnen communiceren.


Gegevens die wij verzamelen als u onze website bezoekt

Wij verzamelen gegevens over de door u bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om de inhoud van onze website beter op de wensen van onze bezoekers af te stemmen. Alle informatie is anoniem, wij verwerken geen IP adressen.

De informatie wordt verzameld door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen. Als u dat niet wilt, kunt u deze cookies zelf uit uw browser verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. In dat geval kan het voorkomen dat sommige inhoud van de website niet correct wordt weergegeven.


Foto's en video-opnamen van onze evenementen

Tijdens onze evenementen maken wij foto's en videos om het evenement vast te leggen. Deze foto's en video-opnamen worden gebruikt voor de verslaglegging aan onze leden en voor de promotie van onze evenementen op de website en op sociale media.  De foto's en videos worden niet aan derden doorgegeven en wij gebruiken ze niet voor reclamedoeleinden.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

De gegevens die wij verwerken gebruiken wij alleen om met u te communiceren. Wij slaan geen gegevens op die te maken hebben met etnische origine, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging, religie, gezondheid of seksuele geaardheid.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Opslag

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en zijn alleen in te zien door onze medewerkers. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving. Voor de verwerking van de gegevens (opslag, selectie en mailings) maken wij gebruik van de diensten van derde partijen. Deze organisaties voldoen aan alle privacy- en beveiligingseisen die door de Europese wet zijn voorgeschreven:

 • Eudonet voor ons CRM systeem: Adres: Avenue Dubonnet 11 | 92400 COURBEVOIE | FRANKRIJK |
 • Mailchimp voor onze mailings: Adres: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA 
  Link naar het Privacy statement van Mailchimp


Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.


Uitwisseling van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit door de wet wordt geëist of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Wat zijn uw rechten?

 • Het recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid: u kunt ons vragen uw gegevens te vernietigen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te corrigeren of aan te vullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om minder gegevens van u te verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u vindt dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een beroep wilt doen op uw rechten kunt u contact met ons opnemen via privacy(@)cfci.nl. Wij zullen u  uiteraard wel vragen om u te identificeren voordat wij persoonsgegevens aan u overhandigen.

Deze privacy verklaring zal regelmatig worden herzien.

 

Laatst gewijzigd 14 januari 2019.

Share this page Share on TwitterShare on Linkedin