Onze Taken en Missie

De Franse Kamer van Koophandel in Nederland (CCI France Pays-Bas) is een private stichting met ruim 200 bedrijfsleden uit verschillende sectoren. Haar doel is om de handel tussen Frankrijk en Nederland te bevorderen en de Frans-Nederlandse zakenrelaties in Nederland te versterken. 

De taken van de Franse Kamer van Koophandel zijn in het kort:

  • Het bieden van een platform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen aan de leden en aan onze Franse en Nederlandse klanten en partners 
  • Het verlenen van ondersteuning en advies aan Franse bedrijven die hun activiteiten in Nederland willen ontwikkelen of zich willen vestigen op de Nederlandse markt en andersom, dienstverlening aan Nederlandse bedrijven die de Franse markt willen betreden, in samenwerking met Business France en de Franse Ambassade
  • Het promoten van het imago van Frankrijk in Nederland

Om deze doelstellingen te realiseren biedt de Franse Kamer van Koophandel een aantal diensten aan:

Enerzijds biedt de Franse KvK verschillende diensten die het Franse bedrijven makkelijker maakt om de Nederlandse markt te betreden. Zoals ondersteuning bij het oprichten van een dochteronderneming, maar ook domiciliëring en salarisadministratie van personeel in Nederland. Tevens biedt de Franse KvK diensten aan op het gebied van marktverkenning, zoals het samenstellen van gerichte contactenlijsten, het verrichten van marktonderzoeken en het begeleiden van klanten tijdens afspraken met potentiële zakenrelaties.

Anderzijds onderhoudt de Franse KvK haar ledennetwerk door verschillende soorten evenementen te organiseren, zoals themaseminars, debatlunches en netwerkborrels…- op die manier hebben 950 professionals de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en relaties op te bouwen. Ieder kwartaal publiceert de Franse KVK de « Club Info », een nieuwsbrief over de activiteiten van de leden en artikelen over de afgelopen en komende evenementen.

 

 

Share this page Share on TwitterShare on Linkedin
Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons

Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons