Business Club

De Franse Kamer van Koophandel in Nederland (Franse KvK) brengt ondernemingen verschillende sectoren samen. Haar missie is de handel tussen Frankrijk en Nederland te bevorderen en de Frans-Nederlandse zakenrelaties te versterken.

De dienstverlening van de Franse KvK is toegespitst op twee hoofdactiviteiten.

Enerzijds biedt de Franse KvK verschillende diensten die het Franse bedrijven makkelijker maakt om de Nederlandse markt te betreden. Zoals ondersteuning bij het oprichten van een dochteronderneming, maar ook domiciliëring en salarisadministratie van personeel in Nederland. Tevens biedt de Franse KvK diensten aan op het gebied van marktverkenning, zoals het samenstellen van gerichte contactenlijsten, het verrichten van marktonderzoek en het begeleiden van klanten tijdens afspraken met potentiële zakenrelaties.

Anderzijds onderhoudt de Franse KvK haar ledennetwerk door verschillende soorten evenementen te organiseren, zoals themaseminars, debatlunches en netwerkborrel. Op die manier hebben de 850 professionals die lid zijn van ons netwerk de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en relaties op te bouwen. Ieder kwartaal publiceert de Franse KVK de « Club Info », een nieuwsbrief over de activiteiten van de leden en artikelen

8 goede redenen om lid te worden!

Ook lid worden

Wij leven in een netwerk, we werken in een netwerk en we groeien op in een netwerk. Of ze nu virtueel of echt zijn, netwerken worden steeds belangrijker, vooral om in internationaal verband iets te kunnen bereiken. Dat is het idee achter het ledennetwerk.

Bent u geinteressierd ? Kijk naar onze lidmaatschapbrochure.

Lidmaatschapdossier Word lid
Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons

Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons