Leden

La CCI France Pays-Bas regroupe des entreprises issues de secteurs variés. Elle remplit sa mission qui est de favoriser les échanges commerciaux entre la France et les Pays-Bas ainsi que de renforcer les relations franco-néerlandaises au sein de la communauté d’affaires aux Pays-Bas.

Ons Netwerk

De Franse Kamer van Koophandel in Nederland (Franse KvK) brengt ondernemingen verschillende sectoren samen. Haar missie is de handel tussen Frankrijk en Nederland te bevorderen en de Frans-Nederlandse zakenrelaties te versterken.

De dienstverlening van de Franse KvK is toegespitst op twee hoofdactiviteiten.

Enerzijds biedt de Franse KvK verschillende diensten die het Franse bedrijven makkelijker maakt om de Nederlandse markt te betreden. Zoals ondersteuning bij het oprichten van een dochteronderneming, maar ook domiciliëring en salarisadministratie van personeel in Nederland. Tevens biedt de Franse KvK diensten aan op het gebied van marktverkenning, zoals het samenstellen van gerichte contactenlijsten, het verrichten van marktonderzoek en het begeleiden van klanten tijdens afspraken met potentiële zakenrelaties.

Anderzijds onderhoudt de Franse KvK haar ledennetwerk door verschillende soorten evenementen te organiseren, zoals themaseminars, debatlunches en netwerkborrel. Op die manier hebben de 850 professionals die lid zijn van ons netwerk de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en relaties op te bouwen. Ieder kwartaal publiceert de Franse KVK de « Club Info », een nieuwsbrief over de activiteiten van de leden en artikelen

Waarom lid worden?

Word lid van de Franse KvK

Lid worden van de Franse Kamer van Koophandel betekent deel uitmaken van een zakelijke gemeenschap met meer dan 200 Franse en Nederlandse bedrijven en 950 contacten.

Word lid

Uw contactpersonen

Noémie ABRAINI
Manager Ledennetwerk en Evenementen
+31  (0)20 562 82 17
n.abraini(@)cfci.nl

Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons

Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons