Communicatie - PersDe Franse KvK

Algemeen directeur Franse Kamer van Koophandel in Nederland vertrekt

Patricia Schneiders-Delvaulx neemt afscheid per januari 2019 als directeur van de Franse Kamer van Koophandel in Nederland. Zij bekleedt deze functie sinds 1 september 2006.

Patricia Schneiders-Delvaulx neemt afscheid per januari 2019 als directeur van de Franse Kamer van Koophandel in Nederland. Zij bekleedt deze functie sinds 1 september 2006. In deze periode heeft zij de organisatie in Nederland uitgebouwd tot een gezond en solide bedrijf dat met 5 medewerkers en meer dan 200  leden zich inzet voor de bevordering van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Frankrijk. Het Bestuur van de Franse Kamer van Koophandel in Nederland is Patricia Schneiders-Delvaulx zeer erkentelijk voor de door haar geleverde prestatie.

“In de afgelopen jaren heeft de Franse Kamer van Koophandel in Nederland haar bestaansrecht meer dan bewezen. Het ledenaantal is onder leiding van Patricia substantieel gegroeid en zowel Nederlandse bedrijven die zaken willen doen met Frankrijk als Franse bedrijven die op de Nederlandse markt actief willen worden of al zijn, weten onze organisatie te vinden. Dat resulteert in een stabiele en gezonde bedrijfsvoering. Een natuurlijk moment om afscheid te nemen en mij, naast meer aandacht voor mijn familie, te beraden over een volgende stap”, aldus Patricia Schneiders-Delvaulx.

“Patricia heeft een belangrijke bijdrage geleverd”, zegt Yann Toutant, voorzitter van de raad van bestuur. “Zij heeft als algemeen directeur het voortouw genomen in de ontwikkeling en realisatie van de Kamer zoals die er nu staat. Een zeer mooie prestatie, waar wij Patricia zeer erkentelijk voor zijn. Haar afscheid zullen we dan ook groots vieren gedurende onze 40- jarige jubileum bijeenkomst in Mei”.
Patricia zal worden opgevolgd door Sylvie Craenen, tot nu werkzaam als General Manager van Unique Multilingual.

Noot voor de redactie
Voor een toelichting op dit persbericht kunt u contact opnemen met Yann Toutant. Bestuursvoorzitter Franse Kamer van Koophandel in Nederland
 
Personal Assistant : Gesa Snik
T : +31 (0) 30 6 35 83 65
email : gesa.snik(@)econocom.com

MEER NIEUWS

Share this page Share on TwitterShare on Linkedin