Nieuws van bedrijven

TotalEnergies plaatst 2.200 nieuwe laadpunten in Amsterdam

TotalEnergies gaat het huidige netwerk van Amsterdam uitbreiden met 2.200 nieuwe laadpunten, die in het najaar van 2022 geïnstalleerd moeten zijn.

Nieuwe concessie


De gemeente Amsterdam heeft de concessie voor de uitbreiding van haar openbare laadnetwerk voor elektrische voertuigen gegund aan TotalEnergies. In het kader van deze nieuwe concessie zal TotalEnergies het huidige netwerk van Amsterdam uitbreiden met 2.200 nieuwe laadpunten.

 

De installatie van 1.100 laadpalen, elk uitgerust met 2 laadpunten, zal een impuls geven aan het Actieplan Schone Lucht van de gemeente Amsterdam, dat tot doel heeft om vanaf 2030 volledig uitstootvrij vervoer te realiseren. Een van de belangrijkste uitdagingen van deze ambitie, is het faciliteren van voldoende laadpunten om de sterke groei van elektrische voertuigen te ondersteunen.

 

Clustering van laadpunten


Amsterdam heeft TotalEnergies, via haar dochteronderneming TotalEnergies Marketing Nederland, geselecteerd als partner om deze schaalvergroting te realiseren.

Voor het eerst in Amsterdam zal TotalEnergies op grote schaal gebruik maken van clustering van laadpunten. Het uitbreiden van het laadnetwerk vindt deels plaats op basis van verzoeken vanuit elektrische rijders. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een data-gestuurde aanpak, waarbij de belasting van het huidige laadnetwerk wordt gemonitord. Wanneer de laadvraag op het huidige laadnetwerk hoog wordt, worden laadpalen proactief bijgeplaatst. Op die manier zorgt TotalEnergies dat er altijd genoeg laadpunten zijn om aan de laadvraag te voldoen. Om verder vorm te geven aan de benodigde opschaling en de groeiende laadvraag, zullen ook zoveel mogelijk clusters van laadpalen worden geplaatst in Amsterdam.

 


 

MEER INFO

 

Bron : Nederland Elektrisch - TotalEnergy plaatst 2.200 nieuwe laadpunten in Amsterdam

Nederland Elektrisch - Website

 

Share this page Share on TwitterShare on Linkedin
Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons

Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons