Terugblik op evenement

Nieuwjaarsborrel 2019

Nieuwjaars Cocktail bij Loyens & Loeff

Op 16 januari 2019 hadden wij het genoegen om onze Nieuwjaars Cocktail te mogen vieren in het prachtige gebouw van Loyens & Loeff in Amsterdam. Wij willen Loyens & Loeff, en in het bijzonder Bastiaan Cornelisse, partner bij dit kantoor, hartelijk danken voor de organisatie van ons geslaagde evenement.
         
           Loyens & Loeff,
en dan met name het team van de ’French Desk’, is zeer betrokken bij de ontwikkkeling van hun activiteiten in Frankrijk. Zoals Harmen Zeven, associé bij het kantoor, tijdens zijn speech benadrukte, heeft Loyens & Loeff sinds de jaren ‘80 een kantoor in Parijs en blijven ze de Frans-Nederlandse relatie verder uitbouwen.

         Yann Toutant, Président van de Franse Kamer, heeft tijdens zijn speech de balans opgemaakt van het afgelopen jaar. In 2018, is de Franse Kamer er in geslaagd zijn 4 belangrijkste missies te vervullen. Deze 4 missies zijn : Het aantrekken van Franse bedrijven; het verlenen van ondersteuning en advies aan deze bedrijven; het bieden van een platform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen aan de leden en aan onze Franse en Nederlandse klanten en partners en als laatste, het ondersteunen van organisaties die hulp nodig hebben met het uitvoeren van hun missie. Een voorbeeld is de ondersteuning die de Franse Kamer biedt aan de ‘French Tech’. Yann heeft eveneens onderstreept dat de uitvoering van deze 4 missies niet mogelijk zou zijn geweest zonder de inzet van het team van de Franse Kamer en de bijdrage van de sponsoren en de leden. In 2018 zijn er 16 evenementen georganiseerd, waar in totaal 1 000 personen bij elkaar gebracht zijn.

        Vervolgens heeft de President van de Franse Kamer zich gericht op de toekomst. De belangrijkste verandering in 2019, is de wisseling in directie. Na 12 jaar neemt de Algemeen Directeur, Patricia Schneiders, afscheid. Zij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Franse Kamer deze afgelopen jaren. Sylvie Craenen heeft haar begin januari opgevolgd.
Sylvie Craenen is Nederlands, en naar eigen zeggen Francofil, en geeft aan dat de relatie tussen Frankrijk en Nederland altijd een belangrijke rol in haar professionele leven heeft gespeeld. Gedurende 19 jaar was zij General Manager bij een uitzendbureau gespecialiseerd in multilingual recruitment.

          Dit jaar staan er weer veel belangrijke evenementen op de agenda. Om te beginnen staat 2019 in het teken van het 40 jarig bestaan van de Franse Kamer in Nederland. Dit belangrijke jubileum zal worden gevierd met een cocktail in mei. Gedurende deze avond heeft u tevens de gelegenheid om afscheid te nemen van Patricia Schneiders.
Op 5 maart vindt onze jaarlijkse Women’s Day Lunch plaats met Nancy Poleon als Keynote Speaker. Daarnaast organiseert de Franse Kamer dit jaar nieuwe, exclusieve evenementen  voor leden met eenzelfde achtergrond, waardoor u de kans krijgt met peers in gesprek te gaan.

         Het voltallige team van de Franse Kamer wil u hartelijk danken voor uw komst op onze nieuwjaars Cocktail.

           Wij hopen u snel weer te zien op één van onze volgende evenementen.

Share this page Share on TwitterShare on Linkedin