Disclaimer

Deze website is het eigendom van de Franse Kamer van Koophandel in Nederland (Franse KVK). Directeur/Eindredacteur : Franse KVK.

Intellectueel eigendom
De Franse Kamer van Koophandel is eigenaar/auteur van deze website in de zin van de wet op het Intellectueel Eigendom. Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, slogans, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn het eigendom van de Franse KVK of van derden die toestemming hebben gegeven voor gebruik op de site van de Franse KVK.
De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Franse KVK is niet toegestaan.

Inhoud van de site
De website van de Franse KVK beoogt uitsluitend algemene informatie te verstrekken. Hoewel de informatie op de website van de Franse KVK  met grote zorg is samengesteld, kan de inhoud en juistheid  niet worden gegarandeerd.
De Franse KVK is niet verantwoordelijk voor beslissingen die genomen kunnen worden naar aanleiding van informatie op de site.
De inhoud van de site kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Persoonlijke gegevens
Informatie die u aan ons verstrekt zijn bestemd voor de Franse KVK. Wij kunnen deze gegevens onder bepaalde voorwaarden aan derden verstrekken.
U heeft recht op toegang, wijziging, rectificatie  en verwijdering van uw gegevens. Om hiervan gebruik te maken kunt u zich wenden tot de Franse KVK – Hogehilweg 16, 1101 CD Amsterdam.

Disfunctioneren en virussen
De Franse KVK is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, verlies of kosten ten gevolge van het gebruik van deze website, noch voor de onmogelijkheid voor derden om deze site te gebruiken, slecht functioneren, onderbrekingen, virussen of netwerkwerk- of systeemproblemen.

Verwijzingen
Binnen deze website zijn relevante hyperlinks opgenomen. De Franse KVK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.
De Franse KVK is eveneens niet verantwoordelijk voor informatie of materiaal op websites van derden die verwijzen naar de site www.cfci.nl

Merkeigendom
Alle merknamen die op deze site worden genoemd of afgebeeld zijn het eigendom van hun respectievelijke editors.

Toepasbaar recht
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

Upcoming events

ONZE PATRONAGELEDEN

  • ABELN
  • ACCOR
  • AIR FRANCE - KLM
  • AIR LIQUIDE
  • ALD AUTOMOTIVE
  • BNP PARIBAS
  • BOLLORE LOGISTICS
  • BRASSERIE FLO AMSTERDAM
  • CARREFOUR
  • CITROËN NEDERLAND
  • CLUB MED
  • CM - CIC LEASING
  • CREDIT AGRICOLE
  • DAMEN SHIPYARDS
  • DANONE
  • DE L'EUROPE
  • ECONOCOM
  • EUROMASTER
  • GROUPE RENAULT
  • HEFFELS-SPIEGELER ADVOCATEN
  • HEINEKEN
  • ISOBEL
  • LOYENS LOEFF
  • MAZARS
  • MICHELIN
  • NUTRICIA
  • PEUGOT
  • PUBLICIS
  • PWC
  • RAVO FAYAT GROUP
  • REGINA COELI
  • SEMARE
  • SOCIETE GENERALE
  • SPIE NEDERLAND B.V.
  • THALYS
  • THE GRAND
  • TOMTOM
  • TOTAL
  • UNILEVER
  • VAN DER STEENHOVEN
  • VAN DIEPEN
  • VAN DOORNE
  • VEOLIA

Contact

Hogehilweg 16
1101 CD  Amsterdam
T: 020 562 82 00
F: 020 562 82 22
M: cfci@cfci.nl

© 2018 CCI FRANCE PAYS-BAS