Sociopolitieke situatie

Verscheidenheid, eenheid en centralisme

Frankrijk wordt gekenmerkt door een verbazingwekkende verscheidenheid, waaraan de Fransen veel plezier beleven. Ze worden dikwijls geplaagd en benijd om de verscheidenheid van hun kazen, hun wijnen, hun culinaire gewoonten… Ze blijven ook erg gehecht aan hun gemeenten, basis van het territoriale bestuur van de Republiek, met de departementen en de regio’s. Met een aantal van iets meer dan 36 000 vormen de Franse gemeenten een uniek stelstel in Europa en in de wereld door hun buitengewone verspreiding. De 22 regio’s en 100 departementen van het moederland, die redelijk groot zijn, zijn niettemin in het algemeen kleiner van omvang dan hun buitenlandse equivalenten.

De verscheidenheid van het Franse grondgebied, die het enerzijds aan de geschiedenis en anderzijds aan de geografie dankt, is evenredig aan het bestuurlijke systeem. Verscheidenheid van klimaten, verscheidenheid van aansluitingen bij het Franse grondgebied, verscheidenheid van oorspronkelijke talen, van dialecten en gewoonten, verscheidenheid van steden, verscheidenheid van regio’s en streken. Deze territoriale mozaïek vormt de voortzetting van hetgeen Frankrijk lange tijd was: een rurale landbouwnatie, gevestigd in eeuwenoude tradities, rijk (of arm) aan een policultuur die nog steeds steunt op de volgende drie pilaren: een graansysteem met zeer hoge productiviteit, dat de overhand heeft in het bekken van Parijs, een traditie van veeteelt die nog altijd vol levenskracht is in het westen en het Massif central, en een mediterrane versie gebaseerd op wijnbouw, fruit- en groenteteelt. Dit alles heeft geleid tot de diversiteit en de schoonheid van de landschappen, die variëren van vlakten tot wallenlandschappen, van bossen, struikgewassen en wijngaarden tot geïrrigeerde gebieden. Vandaar ook dat Frankrijk een grote plaats in de Europese landbouw inneemt, met name voor de graangewassen, de runderproductie, de melkproductie, de wijn, de vruchten en de groenten… Om dit alles compleet te maken kunnen we nog een tropische noot toevoegen met het Caribisch gebied, de Indische Oceaan et de Stille Oceaan.

Het is paradoxaal - tenzij het een kwestie van complementariteit is - dat deze mozaïek een staat en een grondgebied heeft opgeleverd die het meest gecentraliseerd zijn van Europa en tot de meest gecentraliseerde gebieden van de wereld behoren. De staat, die zijn taken gedeeltelijk overdraagt aan de departementen en de gemeenten, brengt de eenheid van de Republiek tot uitdrukking. Deze is overal aanwezig in de overheidsdiensten, vooral in het onderwijs. Het belangrijkste resultaat van deze enorme concentratie blijft het transportnetwerk met de spoorwegen die het stervormig patroon van de oude koninklijke wegen hebben overgenomen en met heden ten dage de luchtlijnen en de hogesnelheidslijnen die het patroon van de spoorwegen uit de 19e eeuw hebben aangehouden. Alles komt samen in Parijs. Alles ontstaat in Parijs. Een zeer krachtige politiek van ruimtelijke ordening, die men vastberaden heeft gevoerd sinds de Tweede wereldoorlog, heeft deze trend zeker zeer sterk gecorrigeerd, net zoals de decentralisatiewetten van 1982. De centralisatie blijft echter kenmerkend voor het Franse grondgebied. Vroeger was het een centralisatie van de industriële productie en van de voornaamste diensten, tegenwoordig is het een centralisatie wat betreft de beslissingen, de meest voorname diensten, de mode, de kunst en de cultuur.

Het Franse staatsbestel

De Grondwet
De Grondwet van 4 oktober 1958 regelt het functionneren van de staatsinstellingen van de Vijfde Republiek. Deze is verscheidene malen herzien: de verkiezing van de Franse president via algemene rechtstreekse verkiezingen (1962), de invoering van een nieuwe titel inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leden van de regering (1993), de instelling van één enkele zittingsperiode voor het Parlement en uitbreiding van het referendum (1995), overgangsbepalingen t.a.v. Nieuw-Caledonië (1998), oprichting van de Economische en Monetaire Unie, gelijke toegang voor vrouwen en mannen tot gekozen functies en erkenning van de rechtelijke bevoegdheid van het internationaal strafhof (1999), verkorting van de ambtstermijn van de president (2000), hervorming van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van het staatshoofd, opname in de Grondwet van het verbod op de doodstraf, hervorming van de autonomie van Nieuw-Caledonië (2007).

De President van de Republiek
De President van de Republiek is het staatshoofd en wordt via algemene rechtstreekse verkiezingen gekozen voor vijf jaar (de ambtsperiode is teruggebracht van 7 naar 5 jaar na het referendum van september 2000).
Nicolas Sarkozy, zesde president van de Ve Republiek, werd gekozen op 6 mei 2007.

De Franse president benoemt de Eerste Minister en, op diens voorstel, de leden van de regering (artikel 8 van de Grondwet). Hij zit de Raad van ministers voor, vaardigt wetten uit en is chef van het leger. Hij kan de Nationale Vergadering ontbinden en, in geval van ernstige crisis, beschikken over buitengewone bevoegdheden (artikel 16).

De Premier en de Regering
Onder leiding van de Eerste Minister (Premier Ministre) bepaalt de regering het landsbeleid en voert deze uit. Zij is verantwoording verschuldigd aan het Parlement (artikel 20). De Eerste Minister leidt de werkzaamheden van de regering en draagt zorg voor de uitvoering van de wetten (art. 21). François Fillon werd op 17 mei 2007 benoemd tot Eerste Minister.

Het Parlement
Het Parlement bestaat uit twee kamers: 

 • de Nationale Vergadering (Assemblée Nationale, vergelijkbaar met de Tweede kamer in Nederland) die via algemene rechtstreekse verkiezingen wordt gekozen voor 5 jaar. De laatste verkiezingen werden gehouden in juni 2007.

 • de Senaat, gekozen voor 6 jaar via algemene indirecte verkiezingen en om de drie jaar voor een derde vernieuwd. De laatste verkiezing vond plaats in september 2004.

Behalve hun controlerende functie ten aanzien van de regering, hebben de twee kamers tot taak het opstellen en aannemen van wetten. Bij gebrek aan overeenstemming, heeft de Nationale Vergadering een beslissende stem.

Upcoming events

ONZE PATRONAGELEDEN

  • ABELN
  • ACCOR
  • AIR FRANCE - KLM
  • AIR LIQUIDE
  • ALD AUTOMOTIVE
  • BNP PARIBAS
  • BOLLORE LOGISTICS
  • BRASSERIE FLO AMSTERDAM
  • CARREFOUR
  • CITROËN NEDERLAND
  • CLEMESSY NEDERLAND B.V.
  • CLUB MED
  • CM - CIC LEASING
  • CREDIT AGRICOLE
  • DAMEN SHIPYARDS
  • DANONE
  • DE L'EUROPE
  • ECONOCOM
  • EUROMASTER
  • GROUPE RENAULT
  • HEFFELS-SPIEGELER ADVOCATEN
  • HEINEKEN
  • ISOBEL
  • LOYENS LOEFF
  • MAZARS
  • MICHELIN
  • NUTRICIA
  • PEUGOT
  • PUBLICIS
  • PWC
  • RAVO FAYAT GROUP
  • REGINA COELI
  • SEMARE
  • SOCIETE GENERALE
  • SPIE NEDERLAND B.V.
  • THALYS
  • THE GRAND
  • TOMTOM
  • TOTAL
  • UNILEVER
  • VAN DER STEENHOVEN
  • VAN DIEPEN
  • VAN DOORNE
  • VEOLIA

Contact

Hogehilweg 16
1101 CD  Amsterdam
T: 020 562 82 00
F: 020 562 82 22
M: cfci@cfci.nl

© 2018 CCI FRANCE PAYS-BAS